Nyugdíj kérdések és válaszok


1. Miért jó Nekem Nyugdíjbiztosítást kötnöm?

 - Segít megalapozni a nyugdíjas éveket
- Megtakarításod évente akár 130eFt-tal gyarapodhat
- Tetszés szerint kiegészítheted élet-, baleset és egészségbiztosítási védelemmel

2. Mikor fizetik ki az évek alatt összerakott megtakarításomat?

- A nyugdíjkorhatár elérésekor - ez a szerződéskötéskor érvényben lévő nyugdíjkorhatár
  (jelenleg 65 év)
- Tényleges nyugdíjba vonuláskor
- 39%-ot meghaladó rokkantság esetén
- Lejárat előtti elhalálozás esetén a kedvezményezettnek vagy az örökösnek

3. Mikor és kinek jár az adójóváírás?

- Minden esetben a szerződő (díjfizető) adójáról való rendelkezést jelenti, azaz az adott évben befizetett díj 20%-áról a szerződő tehet nyilatkozatot
- Az adó a biztosított számára íródik jóvá, tehát a szerződő és a biztosított személye eltérhet egymástól
- A jóváírandó összeget az adóévet követő évben az adóhatóság a biztosító számlájára utalja, majd a biztosító jóváírja a nyugdíjbiztosítási szerződésen

4. Milyen esetben kell visszafizetni az adóhatóság által kifizetett összeget?

- Ha a tartam alatt nyugdíjszerződésből bármilyen kifizetés történik
- Ha a szerződés úgy módosul, hogy az már nem minősül nyugdíjbiztosításnak
- Visszafizetés mértéke az adóhatóság által nyújtott összeg +20%