Izraeli háborús helyzet


Közlemény az utasbiztosítások szolgáltatásairól az Izraelben 2023.10.07-től kezdődően fennálló háborús helyzet kapcsán

Érvényes: 2023.10.10-től visszavonásig

Jelen közlemény mindenkor aktuális tartalma az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.eub.hu (továbbiakban EUB, vagy Biztosító) honlapján hozzáférhető, és a közleményben feltüntetett időszak alatt érvényes és alkalmazandó.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az Izraelben kialakult háborús helyzet a következők szerint érinti a társaságunkkal megkötött biztosításokat.

UTASBIZTOSÍTÁS:

Biztosítási feltételeink értelmében a biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki azon országok vagy térségek területére, melyeket Magyarország külügyekért felelős minisztériuma az I-es biztonsági kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok és térségek közé sorol.

Ha a minisztérium az I-es kategóriába sorolja Izraelt vagy annak egyes területeit, akkor ezekre a területekre az átminősítést követően megkötött új utasbiztosítás területi hatálya nem fog kiterjedni. Kérjük, a biztosítás megkötése előtt tájékozódjon a minisztérium oldalán Izrael státuszát illetően: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

Ha az átminősítés időpontjában Ön Biztosítottként már a megjelölt térségek egyikében tartózkodik érvényes utasbiztosítással, akkor a Biztosító kockázatvállalása legfeljebb az átminősítés kihirdetésétől számított 14 napig áll fenn* - kivéve, ha a minősítést időközben feloldják.

*Az egyes szerződésekre vonatkozó részletes korlátozások kisebb mértékben eltérhetnek, ezek az adott szerződés biztosítási feltételeiben a "Területi hatály"-ra vonatkozó részben találhatóak meg.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Biztosító a helyi adottságok függvényében tudja vállalni a szolgáltatások megszervezését, és nem vállal felelősséget a helyi adottságokból adódó szolgáltatási hiányosságokért, illetve késedelmes teljesítésért. A háborús helyzet miatt előálló problémák (pl. egészségügyi rendszer túlterheltsége, közlekedési nehézségek, lezárások stb.) okán a helyi szolgáltatások, illetve hazaszállítás szervezése nehézségekbe ütközhet.

A biztosítási szerződések általános kizárásai alapján a biztosítás nem fedezi azon eseményeket, amelyek oka egészben vagy részben háború vagy harci cselekmények, így az ilyen jellegű eseményekre a Biztosító az érvényes biztosítási szerződés keretében sem nyújt szolgáltatást.

Ha Ön nem tud elutazni Izraelbe a jelenlegi helyzet miatt, és még nem kezdődött meg a kockázatviselés, az utasbiztosítás teljes díjára visszatérítés kérhető.

Ha Ön nem tudott elutazni Izraelbe a jelenlegi helyzet miatt, és már megkezdődött a kockázatviselés, akkor a helyzetre való tekintettel, a Biztosító, kivételesen, vállalja az utasbiztosítás teljes díjának visszatérítését, amennyiben ezt 2023.10.13-áig igényli.

STORNO BIZTOSÍTÁS:

Ha az utazás módosítása nem lehetséges, vagy az utazási szolgáltatás törlésre kerül, kérésére – a körülményekre való tekintettel, kivételesen – storno biztosításának díját teljes mértékben visszatérítjük, amennyiben ezt 2023.10.13-áig igényli.

A biztosítási szerződések általános kizárásai alapján a biztosítás nem fedezi azon eseményeket, amelyek oka egészben vagy részben háború vagy harci cselekmények, így az ilyen jellegű eseményekre a Biztosító az érvényes biztosítási szerződés keretében, a storno biztosítás esetében sem nyújt szolgáltatást.